Shop Mobile More Submit  Join Login
Forest God by Y-VT Forest God by Y-VT
- Credit: :iconlongnghia0705::iconsunshineclass::iconginzparkchucheo:
- Hình như xuống tay rồi = [[
Add a Comment:
 
:iconakane-yk:
Akane-YK Featured By Owner Jun 22, 2017  Student
- Đẹp quá <3 .
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
<3 Cảm ơn em nhiều nha
Reply
:iconsunshineclass:
SunShineClass Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Traditional Artist
Tuy hơi simple.Nhưng đẹp.Tone màu đẹp nhé.
10/10
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
Cảm ơn class nhiều ạ <3
Reply
:iconsunshineclass:
SunShineClass Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Traditional Artist
Heart Heart 
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
Heart 
Reply
:iconmikane-min:
Mikane-Min Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Artist
- Đi màu đẹp quá :33
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
Cảm ơn Min nhiều nha ^^
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Traditional Artist
- Lên tay thì có á VT ^^
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
^^ Cảm ơn Đào nha.
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Traditional Artist
- Không có chi ~
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
^^
Reply
:iconay-k:
AY-K Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
Lên chứ xuống gì, xinh lắm nè <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
Cảm ơn cậu nhiều nha <3 Tớ vẫn không ưa ở một chỗ nào đó :v
Reply
:iconay-k:
AY-K Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
Chỉ là không ưa thôi chứ có phải xuống đâu :v
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
:v Khi nào cậu cũng nói chuyện hay nhất
Reply
:iconay-k:
AY-K Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
Có đâu Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] 
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
Có đó F2U: Pink Neko Blob Icon 
Reply
:iconay-k:
AY-K Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
Chỉ là nói theo cảm tính a Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] 
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 22, 2017
 Ene (Smile) [V7] 
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist
Mo Xin PSD Nha :33
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 22
Image Size
860 KB
Resolution
508×708
Link
Thumb

Stats

Views
246
Favourites
35 (who?)
Comments
24
Downloads
1
×